Berlangsungnya Nikah Siri Pati Dan Menurut Agama 

Nikah Siri Pati, Pernikahan sebagai ikatan lahir batin di antara lelaki dan wanita sebagai suami isteri dengan arah membuat keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan abadi berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah jadikan pernikahan yang ditata menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi pada harga diri yang diberi oleh Islam khusus untuk manusia antara makhluk-makhluk Read More